ZWH-DAMBONDOpgericht Oktober 1934
Webnieuws ZWH-Dambond door Ids Bruinsma
Het Bestuur:

voorzitter:                          Willem Twijnstra
                                           Boeijengastrjitte 50
                                           Gauw
secretaris:                          Sj Huitema
                                           Tunkerstrjitte 50 Koudum                                       
penningmeester:               Auke Bootsma
                                           De Himmen 8 Oosthem
competitieleider:               Ids Bruinsma
                                           Buorren 35  Elahuizen
algemeen bestuurslid:     Johannes van der Goot
                                           Heaburgen 36 Nijemirdum

                                  
LAATSTE UPDATE : 23 Maart

Competitie 2021-2022 wordt niet vervolgd. 

competitie 2021-2022
                          1e klas  Tersoal-Easthim   7-7
                          2e klas  Koudum- Idskenhuizen 10-10
Voor de Bekercompetitie 2019-2020 werd de finale
nog gespeeld Idskenhuizen-Offingawier  uitslag: 4-4
Offingawier werd winnaar door winst aan hoger bord .
en nog uitslag 1e klas:  Offingawier-Nijemirdum 1  4-12
Zo hebben we het coronaseizoen 2019-2020 toch nog
kunnen afsluiten. Hopende in September weer volledig aan
de slag(zet) te kunnen.


   

Wijckel is te volgen via:


                                 
Eindstand  1e klas
1.Nijemirdum   5-10
2.Offingawier   5-8
3. Joure            5-4
4.  Makkum      4-2
5. Oosthem      4-4
6. Ijlst                5-2

Eindstand 2e klas
1. Tersoal 4-8 en kampioen
2.Idskenhuizen 4-4 or tegen Koudum +2
3 Koudum  4-4 or tegen Idskenhuizen +0
4.Ouwsterhaule 4-2
5.Terkaple 4-2

Eindstand 3e klas
1. Warns   5-9
2.Nijemirdum 2  5-9
3.Easterein  3-4
4.Wijckel  5-4
5.De Kroonschijf 4-2
6. Oudemirdum 3-0
Bekercompetitieregels:
Nog even voor de duidelijkheid  de regels bij een
gelijkspel .Club gaat door of wint bij:
1 .Winst aan hoger bord
2. bij 4 remises gaat de laagstspelende club door
3. Indien clubs in dezelfde klas spelen gaat de uitspelende club door.

Iedere speler krijgt 1 1/2 uur  bedenktijd voor de partij (en geen 50 of 60 zetten per 1 1/2 uur)
Noteren is niet verplicht
Rondeschema  2e en 3e klas
Ronde          1)1-6,2-5,3-4
                      2)6-4,5-3,1-2
                      3)2-6,3-1,4-5
                      4)6-5,1-4,2-3
                      5)3-6,4-2,5-1
Adressenlijst
Offingawier        W.Twijnstra      0515521005  Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum   
Tijdelijk A.Smink  0612918930     Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten  0515427231    Wijkgebouw de Schuttersheuvel               Tersoal               J.Buma            0515521426    Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel               P.Haringsma    0514603310    Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma       0515332129   Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431288   Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789   Gemeenschapscentrum "de Klink"
Nijemirdum        E.Reinsma       0514603572    Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga          0626716113  It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer         0622445505   MFC " it Heechein"
Warns               J.Bergsma         0514682035    Gebou "de Treffe"
Rondeschema 1e klas

Ronde 1 1-4,2-3
             2 4-3,1-2
             3 2-4,3-1
             4 4-1,3-2
             5 3-4,2-1
             6 4-2,1-3
             
 
Competitie 2022-2023
wit speelt en wint
Wit speelt en wint ,er gaat een forcing aan vooraf en eindigt met dam op bezet veld
Uit het boekwerkje van Harry de Waard geforceerd winnen  pikte ik dit fragment er uit ,wit wint in deze stand vol met schijven geforceerd al een schijf .
Een schitterend probleem  met een verborgen Coupe Napoleon wit wint.
Ik heb vorige week een aankoop via marktplaats gedaan betreffende allemaal oude damrubrieken verzameld uit een groot aantal dagbladen.Zo nu en dan zal ik eens iets wat ik voor U geselecteerd heb plaatsen op deze site .
De 1e rubriek is uit" het vrije Volk" 1987  geschreven door wijlen Jannes van der Wal .
Uit Dagblad Kennemerland 1994 de volgende rubriek
En uit de Telegraaf van 8-12-2001 het volgende Fragment waar wij nog als wilde bond bestempelt worden maar wel meetellen,overigens zonde dat in diverse toonaangevende
dagbladen de damrubrieken verdwenen zijn (tellen niet meer mee dus). Maar in het Friesch  dagblad(Jan van Dijk) en de Leeuwarder Courant (Auke Scholma) zijn gelukkig nog prachtige rubrieken te bewonderen.
Uit de Beverwijkse courant 1989  ( J de Haas) het nuvolgende probleem: wit speelt en wint