ZWH-DAMBONDOpgericht Oktober 1934
Webnieuws ZWH-Dambond door Ids Bruinsma
Het Bestuur:

voorzitter:                          Willem Twijnstra
                                           Boeijengastrjitte 50
                                           Gauw
secretaris:                          Sj Huitema
                                           Tunkerstrjitte 50 Koudum                                       
penningmeester:               Auke Bootsma
                                           De Himmen 8 Oosthem
competitieleider:               Ids Bruinsma
                                           Buorren 35  Elahuizen
algemeen bestuurslid:     Johannes van der Goot
                                           Heaburgen 36 Nijemirdum

EEN 6 TAL EINDSPELEN WAARIN WIT SPEELT EN WINT . deze stond in het februarinummer van de Problemist als Lenteoploswedstrijd samengesteld door Johan Bulstra (oud Woudsend speler)                                    
LAATSTE UPDATE :  16 Oktober

Triest nieuws :Damclub Joure,Makkum en Ijlst zijn opgeheven.
               Competitie 2021-2022  is vastgelegd(zie onderstaande schema's)Een 6 tal eindspel problemen zijn toegevoegd
(bron : De Problemist) 
En 21  leuke problemen van Moguilievski (uit Le Monde Damiste) ,en op
de pagina problematiek zijn 7 prachtige partijcombinaties toegevoegd (wit wint)

  Damclub Wijckel is te volgen via:


                                 
Tussenstand 1e klas
1.Nijemirdum 4-8
2.Offingawier 3-6
3. Joure           4-4
4.  Makkum     4-2
5. Oosthem     3-2
6. Ijlst               4-0

2e klas
1. Tersoal 4-8 en kampioen
2.Idskenhuizen 4-4 or tegen Koudum +2
3 Koudum  4-4 or tegen Idskenhuizen +0
4.Ouwsterhaule 4-2
5.Terkaple 4-2

3e klas
1. Nijemirdum 2 en Warns   5-9
3.Easterein  3-4
4.Wijckel  5-4
5.De Kroonschijf 4-2
6. Oudemirdum 3-0

Bekercompetitieregels:
Nog even voor de duidelijkheid  de regels bij een
gelijkspel .Club gaat door of wint bij:
1 .Winst aan hoger bord
2. bij 4 remises gaat de laagstspelende club door
3. Indien clubs in dezelfde klas spelen gaat de uitspelende club door.

Iedere speler krijgt 1 1/2 uur  bedenktijd voor de partij (en geen 50 of 60 zetten per 1 1/2 uur)
Noteren is niet verplicht
Uit  Le Monde Damiste  2 aardige zetjes
schijfwinst wit
Schijfwinst zwart
Rondeschema  2e en 3e klas
Ronde          1)1-6,2-5,3-4
                      2)6-4,5-3,1-2
                      3)2-6,3-1,4-5
                      4)6-5,1-4,2-3
                      5)3-6,4-2,5-1
Te spelen: ronde 1 voor 14 November
                            2 voor  24 December
                            3  voor  30 Januari
                            4 voor   28 Februari
                            5 voor     1 April  

Wijzigingen voorbehouden  en evt onderlinge verschuivigingen doorgeven aan de competitieleider
        (let op gewijzigde E-mail adres)
Adressenlijst volgt zsm
Adressenlijst
Offingawier        W.Twijnstra      0515521005  Dorpshuis "de Wier "
Oudemirdum     J.Kuiper           0514571694    Dorpshuis "it Klif"
De Kroonschijf   M van Oosten  0515427231    Wijkgebouw de Schuttersheuvel               Tersoal               J.Buma            0515521426    Dorpshuis "de Tuolle"
Wijckel               P.Haringsma    0514603310    Dorphuis "Irene"
Easterein           K.Louwsma       0515332129   Skoalleseize
Idskenhuizen     H.Sybesma       0513431288   Dorpshuis "de Stelp"  
TOG Koudum    Sj Huitema        0514522789   Gemeenschapscentrum "de Klink"
Nijemirdum        E.Reinsma       0514603572    Dorpshuis
Oosthem            H.Osinga          0626716113  It Himsterhus
Ouwsterhaule    H.Visser            0513551732    Dorpshuis "de Hichte"
Terkaple            H.Brouwer         0566689304    Dorpshuis"Het Centrum"
Warns               J.Bergsma         0514682035    Gebou "de Treffe"
Rondeschema 1e klas

Ronde 1 1-4,2-3
             2 4-3,1-2
             3 2-4,3-1
             4 4-1,3-2
             5 3-4,2-1
             6 4-2,1-3
             
 
Double click to edit
Te spelen voor  12 november
                              10 december
                              14 Januari
                                4  Februari
                                4  Maart
                              26  Maart
                              
                            
Competitie 2021-2022